Ventilatoren, pompen en koelapparaten

 • Ventilatoren

  Danfoss frequentieregelaars optimaliseren de prestaties van ventilatoren, dankzij gebruiksvriendelijke interfaces, intelligentie en een lager energieverbruik.

  Geoptimaliseerd comfort en energieverbruik

  De VLT® HVAC Drive en VLT® Refrigeration Drive zetten de waarden van dynamischedruksensoren om naar debietwaarden, waardoor instellen op basis van een vast debiet of een vast verschildebiet mogelijk wordt. Dit optimaliseert zowel het comfort als het energieverbruik. Om het comfortniveau nog verder te verbeteren, kunnen op frequentieregelaars verboden frequenties ingesteld worden die resonantie en schade aan het ventilatiesysteem voorkomen.

  Extra capaciteit voor gebouwbeheersystemen

  Na integratie in het gebouwbeheersysteemnetwerk zijn alle I/O-punten van de HVAC Drive beschikbaar als externe I/O's. Dit vergroot de capaciteit van de regelaar. Ruimtetemperatuurvoelers (Pt 1000/Ni 1000) kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks worden aangesloten op het systeem. 

  Verbeterde luchtbehandelingsprestaties

  De VLT HVAC Drive en de VLT Refrigeration Drive zijn uitgerust met een ingebouwde Smart Logic Controller en vier automatisch af te stellen PID-regelaars, zodat luchtbehandelingsfuncties kunnen worden geregeld met behulp van ventilatoren, afsluiters en luchtregelkleppen. De directe digitale regelaars van het gebouwbeheersysteem komen te vervallen en waardevolle gegevenspunten worden opgeslagen, waardoor de luchtbehandelingskosten worden verlaagd.

  De VLT HVAC Drive kan werken op basis van logische regels en terugkoppeling van sensoren, real-timefunctionaliteit en tijdgebonden acties. Hierdoor voorziet de frequentieregelaar in een betere regeling van zeer uiteenlopende functies:

  • Weekend- en werkdagprogrammering
  • Cascade-P-PI voor temperatuurregeling
  • Capaciteitsevenwicht tussen ventilatielucht en uitlaatlucht
  • Ventilatorriembewaking – op basis van de verhouding tussen stroomsterkte en toerental kan de frequentieregelaar betrouwbaar een defecte band detecteren. Een gebrek aan luchtstroom wordt onmiddellijk gedetecteerd, zodat er actie kan worden ondernomen om kosten en stilstandtijd te beperken.

  Pompen

  Dankzij specifieke regelfuncties voor meerdere pompen en intelligente beschermingsfuncties optimaliseren Danfoss frequentieregelaars de productie en beschermen ze de frequentieregelaar, de motor en de apparatuur in het systeem. Ze zorgen tevens voor geoptimaliseerde vloeistoftoevoer in geval van lekkage of een defecte leiding. Specifieke functies zijn onder meer:

  Tweetraps aan-/uitlopen

  Pompen bereiken snel het minimale toerental en vullen het systeem zonder de afsluiters te belasten.

  Debietcompensatie

  Debietcompensatie is afhankelijk van de debiethoeveelheid Om energie te besparen, verlaagt de frequentieregelaar de druk wanneer een laag debiet voldoende is.

  Automatische afstelling van PI-regelaars

  De frequentieregelaar leert van de reactie van het bewakingssysteem op de gemaakte correcties en gaat hierdoor steeds betere P- en I-waarden berekenen, waardoor een nauwkeurige en stabiele werking snel kan worden hersteld.

  Motorwisseling

  Deze ingebouwde logica regelt de wisseling tussen twee pompen in toepassingen die gebruikmaken van een slaapmodus. Het bewegen van de pomp in de slaapmodus voorkomt dat de pomp vastloopt. Een interne tijdschakelaar zorgt voor een gelijkmatig gebruik van de pompen.

  Energieoptimalisatie

  Functies zoals automatische energieoptimalisatie (AEO) zorgen voor optimale magnetisering in de motor.

  Busbesturing

  Automatisering betekent minder verspilling en een betere procesregeling. Danfoss frequentieregelaars kunnen werken met de meest gangbare busprotocollen in de industrie en kunnen naadloos worden geïntegreerd in het totale besturingssysteem.

  Minder slijtage

  De ingebouwde pompcascaderegelaar verdeelt de draaiuren gelijkmatig over alle pompen. Dit beperkt de slijtage van individuele pompen tot een minimum, optimaliseert het voorspellend onderhoud en verlengt de levensduur van de pomp.

  Overbelastingsbeveiliging

  Het toerental van de frequentieregelaar wordt verlaagd om toevoer bij een lager debiet te waarborgen.

  Droogloopbescherming voor pompen

  Als een waterput droog komt te staan of een leiding lekt, detecteert de frequentieregelaar dat de pomp onder de gewenste druk werkt. De frequentieregelaar genereert in dit geval een alarm of voert een andere voorgeprogrammeerde actie uit om de pomp te beschermen.

  Geen debiet/laag debiet

  Als de watercirculatie stopt, de pomp droogloopt of een leiding lekt, detecteert de frequentieregelaar dat de pomp veel toeren maakt maar niet volledig wordt belast. De frequentieregelaar past het aan de pomp geleverde vermogen hierop aan.

  Intelligente koeling

  Backchannelkoelsystemen zorgen ervoor dat 90% van de warmte buiten de regelkamer wordt gehouden. Dit leidt tot kostenbesparingen omdat er minder energie nodig is voor airconditioning van de regelkamer en er minder ventilatoren in de paneeldeur nodig zijn.

  Chillers

  Toerenregeling van een chiller stelt u in staat om een constante druk te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een luchtcompressor langere tijd bij gedeeltelijke belasting werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.

  Danfoss frequentieregelaars zorgen voor minder starten en stoppen, waardoor er minder mechanische slijtage optreedt. Dankzij specifieke functies, zoals 'resonantie overslaan', kunt u eenvoudig bepalen welke frequenties de frequentieregelaar moet overslaan om geluid en schade te voorkomen.

  Producten voor compressoren omvatten softstarters, frequentieregelaars met hoog vermogen, AHF-harmonischenfilters met ingebouwde cascaderegelaaroptie, DC-spoelen en PID-regelaars.

  Strategieën voor opstarten en piekbelasting

  Het opstarten is de kritische fase van het compressorbedrijf. De VLT Refrigeration Drive minimaliseert het aantal benodigde starts door het compressortoerental te variëren voor een fijnafstelling van de capaciteit tijdens bedrijf. Het maximale aantal start/stop-cycli in een bepaalde periode is in te stellen via het bedieningspaneel.

  Startkoppel van 135%

  De VLT Refrigeration Drive levert 135% van het nominale startkoppel gedurende een periode van 30 seconden. Tijdens normaal bedrijf is 110% van het nominale koppel beschikbaar gedurende 60 seconden.

  Onbelaste start

  Om de levensduur van de frequentieregelaar te verlengen, kan er een overdrukventiel worden geopend om de compressor snel zonder belasting te laten opstarten.

  Kleinere compressoren met dezelfde piekbelasting

  Kortstondige piekbelastingen kunnen worden opgevangen door het systeem te configureren met een kleinere compressor, terwijl de frequentieregelaar werkt bij maximaal 90 Hz. Hierdoor is het niet per se noodzakelijk om een grotere compressor te gebruiken om enkel de piekbelastingen op te vangen.

  Neutrale zone

  De VLT Refrigeration Drive blijft compressoren met vast toerental regelen in situaties waarin de compressor met variabel toerental uitvalt. Voor een foutsituatie wordt met behulp van een speciale parameter 'Neutrale zone vast toerental' de neutrale zone ingesteld. Door de neutrale zone te vergroten, vinden er minder starts plaats.

  Optimalisatiefuncties

  P0-optimalisatie

  De VLT Refrigeration Drive ondersteunt aansluiting van een ADAP-KOOL® LonWorks-regelaar voor P0-optimalisatie.

  Dag-en-nachtregeling

  Varieer de programmering van het compressorsetpoint en het verdamperventilatortoerental om rekening te houden met dag- en nachtbelastingen en om onnodig energieverbruik te vermijden.

  Bewaking eindcondensatietemperatuur

  Door de regeling van de hoge dynamische druk met behulp van temperatuursensoren te bewaken, wordt het toerental verlaagd voordat de hoge druk een kritische waarde bereikt. 

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/hvac/fans-pumps-chillers/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.88.156.58", "UserHostName": "3.88.156.58", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }