Maritiem en offshore

 • Verplaatsing via waterwegen neemt elk jaar overal ter wereld in belangrijkheid toe. Dit is van invloed op wereldwijd transport, de voedselketen, onze vrije tijd en veiligheid en onze nationale veiligheid. Meer dan 100.000 commerciële en 25.000 marinevaartuigen opereren wereldwijd en talrijke kleinere vaartuigen pendelen overal ter wereld heen en weer. Op dit moment wordt 90% van het vrachtgewicht wereldwijd vervoerd door vaartuigen. En omdat de cruisesector aan populariteit wint, zijn er duizenden cruiseschepen die toeristen vervoeren naar betoverende locaties wereldwijd.

  De maritieme sector wordt gekenmerkt door vaartuigen die vracht of passagiers vervoeren over oceanen, zeeën, meren of rivieren, en een vaste route van haven naar haven afleggen. De offshore sector is gericht op vaartuigen die gebouwd en uitgerust zijn voor speciale werkzaamheden op offshore locaties, zoals windmolenparken of boorplatforms. Voor een breed assortiment aan vaartuigen en een nog grotere diversiteit aan toepassingen zijn frequentieregelaars essentieel voor een nauwkeurige en flexibele vermogensomzettingsregeling om te voldoen aan de procesbehoeften aan boord én aan wal.

  Maximale bedrijfstijd en rendement

  VLT® en VACON® frequentieregelaars zijn ontworpen en gebouwd voor een maximale bedrijfstijd en rendement en robuuste prestaties. Dit zijn kritische factoren binnen de maritieme sector, waar reparaties en onderhoud tot een minimum moeten worden beperkt. VLT en VACON frequentieregelaars hebben het hoogste aantal klasse-typegoedkeuringen van negen instanties. Dit biedt u de best mogelijke keuze bij het selecteren van frequentieregelaars voor uw maritieme toepassing.

  Route naar de markt

  De maritieme en offshore sector is uniek met honderden verschillende soorten vaartuigen en talrijke functies aan boord. De markt voor verschillende vaartuigen wordt gedreven door de wereldeconomie en er worden jaarlijks zo'n 3.000 nieuwe vaartuigen gebouwd.

  Het kiezen van de juiste partners in een vroeg stadium van de vaartuigbouwfase is cruciaal om het succes van projecten te waarborgen. De gespecialiseerde maritieme en offshore teams van Danfoss Drives staan klaar voor het bespreken van frequentieregelaardiensten en uitgebreide frequentieregelaarsystemen voor zeer uiteenlopende toepassingen aan boord en diverse vermogensoplossingen. Met meer dan 25 jaar ervaring werken we er hard aan om langdurige partnerrelaties te onderhouden. We zijn mondiaal, regionaal en lokaal aanwezig, en bieden u en uw klanten in de maritieme en offshore sector het hoogste serviceniveau.

  Onze unieke en continu groeiende frequentieregelaarportfolio bestrijkt alle laagspanningseisen tot vermogens van 5,5 MW aan boord, en onze nieuwe middenspanningsproducten vormen een verdere uitbreiding van het vermogensbereik. Onze productportfolio creëert meerwaarde voor klanten in de machine- en systeembouw en exploitanten en eigenaren van vaartuigen, en stelt ons in staat om optimale ondersteuning te bieden voor:

  OEM's – we hebben de optimale frequentieregelaar voor elke toepassing aan boord. Om de functionaliteit van onze producten nog beter af te kunnen stemmen op de klant, bieden we de beste softwareontwikkelingsmethoden.

  Systeemintegrators – we hebben modules, componenten en functies voor elk type frequentieregelaaroplossing, zodat systeemintegrators de meest geavanceerde frequentieregelaar-/netsystemen kunnen bedenken en creëren voor elke locatie aan boord van vaartuigen.

  Scheepswerven – we leveren altijd de juiste dimensionerings- en selectietools en bieden het beste professionele advies persoonlijk, zodat u verzekerd bent van de ideale kosteneffectieve keuze ten aanzien van frequentieregelaars, ondersteuning en onderhoudspakketten.

  Scheepsbouwkundig ingenieurs en scheepswerktuigkundigen – we beschikken over eersteklas ervaring en informatie over bestaande maritieme frequentieregelaars. We onderzoeken en ontwikkelen ook doorlopend nieuwe technologische mogelijkheden bij de bouw van vaartuigen.

  Scheepeigenaren en -exploitanten – we hebben de juiste instelling om duurzame en efficiënte oplossingen voor zeer uiteenlopende vaartuigen te bouwen. Honderdduizenden van onze frequentieregelaars zijn al betrouwbaar operationeel en besparen onze partners geld.

  Toepassingen

  Onze robuuste en veelzijdige frequentieregelaars zijn bij uitstek geschikt voor maritieme en offshore toepassingen waarin trillingen, temperatuur, redundantie en geluidsniveaus hoge eisen aan processen stellen. Ze zijn overal op schepen te vinden, van de kiel tot het bovenwaterschip, van de machinekamer tot het vrachtdek, in kajuiten en in bevoorradings- en havenprocessen.

  Toepassingsgebieden omvatten: stroomopwekking, vermogensomzetting, voeding, hybridisatie, voortstuwing, machinekamer, verwarming en koeling, ventilatie, waterzuivering, airconditioning, dekwerktuigen en vrachtverwerking.

  Specifieke toepassingen, zoals ventilatoren, pompen, compressoren, wassers, yaw- en pitchregeling en stuurinrichting, kranen, takels, liften, hoofdvoortstuwingsunits, schroeven, lieren en spanners, profiteren allemaal bij gebruik van een toepassingsgerichte frequentieregelaar.

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/marine-and-offshore/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.88.156.58", "UserHostName": "3.88.156.58", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }