Mogelijkheden voor kostenbesparing

 •  

  Uitdagingen het hoofd bieden en tevens kosten besparen

  De enorme omvang van erts- en mineraalverwerkende activiteiten betekent vaak lange kabellengtes tussen frequentieregelaars en motoren. Zowel VLT® als VACON® frequentieregelaars zijn ontworpen voor probleemloze werking met kabellengtes tot minimaal 150 m voor afgeschermde kabels en 300 m voor niet-afgeschermde kabels. En omdat er bij deze kabellengtes geen extra uitgangsfilters nodig zijn, bespaart u hiermee op ruimte, installatietijd en -kosten in vergelijking met meer traditionele frequentieregelaaroplossingen. Ze hebben ingebouwde RFI-filters, waarmee ze voldoen aan de EMC-normen en garant staan voor een betrouwbare werking van alle andere elektrische werktuigen binnen dezelfde installatie. Deze compactere oplossing resulteert vaak in een aanzienlijke verlaging van de initiële projectkosten, doordat het mogelijk is om kleinere en daardoor goedkopere schakelruimtes en schakelstations te gebruiken.

  Agressieve, stoffige omstandigheden en extreme temperaturen komen veel voor en kunnen uitdagingen creëren voor elk elektronische product. Hoewel het in moderne mijnlocaties gebruikelijk is om frequentieregelaars te installeren in betrekkelijk schone, op druk gebrachte schakelruimtes en -stations met airconditioning, is het inmiddels algemeen bekend dat een frequentieregelaar die speciaal voor agressieve omgevingen is ontworpen, een aanzienlijk langere, probleemloze levensduur zal hebben. Dit leidt uiteindelijk tot een betere beschikbaarheid van activa en tot lagere onderhoudskosten voor het mijnbouwbedrijf. Zowel VLT als VACON frequentieregelaars zijn leverbaar met gecoate printkaarten, waardoor ze geschikt zijn voor installatie in agressieve omgevingen zoals gedefinieerd in IEC 60721-3-3 klasse 3C2 (minimaal).

  Intelligente koeling en compacte behuizingen zorgen voor aanzienlijke kostenbesparingen.

  Frequentieregelaars worden steeds vaker gebruikt om werktuigen op mijnlocaties efficiënt te regelen. Om ze tegen de agressieve omgeving te beschermen, worden ze vaak geïnstalleerd in afgedichte schakelruimtes. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen, aangezien meer frequentieregelaars in één ruimte zal leiden tot grotere uitdagingen met betrekking tot warmtebelastingen. Er zijn mogelijk grotere en duurdere airconditioningsystemen nodig om de warmtebelastingen in schakelruimtes en -stations te regelen. Het unieke backchannelkoelontwerp van VLT frequentieregelaars met hogere vermogens en de beschikbaarheid van VACON vloeistofgekoelde frequentieregelaars kan leiden tot aanzienlijk lagere warmtebelastingen in schakelruimtes, wat het gebruik van kleinere, goedkopere airconditioningsystemen mogelijk maakt.

  VLT frequentieregelaars met een nominaal vermogen van 90 kW en hoger zijn uitgerust met een innovatief backchannelkoelontwerp. Er zijn afzonderlijke koelpaden voor de vermogenscomponenten en besturingselektronica, van elkaar gescheiden via een IP 54-afdichting. Backchannelkoeling voert circa 85% van de vermogensverliezen rechtstreeks af via het koellichaam, waardoor er slechts 15% van het totale verlies moet worden afgevoerd in de schakelruimte. Hoewel afzonderlijke koelpaden op zich niet innovatief zijn, is de innovatie in onze VLT frequentieregelaars gelegen in het feit dat ze worden gescheiden via een IP 54-afdichting en dat het eenvoudig wordt om de buitenlucht in en uit het backchannel-luchtpad te leiden. 

  Wanneer de kwaliteit van de buitenlucht op de mijnlocatie hiervoor geschikt is, kan met behulp van de koellichaamventilatoren, de juiste montage en de juiste kanalen gefilterde buitenlucht bij temperaturen van maximaal 50 °C worden gebruikt om circa 85% van de warmteverliezen vanuit de VLT frequentieregelaars af te voeren. Het warmteverlies kan eenvoudig direct buiten de schakelruimte worden afgevoerd zonder dat dit invloed heeft op de druk in de schakelruimte. Het airconditioningsysteem van de schakelruimte hoeft alleen te worden gedimensioneerd voor de resterende 15% van de warmteverliezen naar de schakelruimte, wat een aanzienlijke besparing oplevert voor kosten van de schakelruimte en doorlopende exploitatiekosten van de airconditioning.

  Bovendien betekent het compacte formaat van VLT en VACON frequentieregelaars, beide standaard ontwikkeld voor gebruik met lange motorkabels zonder noodzakelijke extra opties, vaak dat er kleinere schakelruimtes kunnen worden gebouwd, wat nog meer mogelijkheden voor aanzienlijke kostenbesparingen voor schakelruimtes betekent. 

  Bekijk de video over backchannelkoeling

  Geoptimaliseerde oplossingen voor harmonischenreductie

  Hoewel frequentieregelaars helpen om de productie te verhogen, energie te besparen en de levensduur van de toepassing te verlengen, introduceren ze ook harmonische stromen naar het net van de mijnlocatie. Als deze harmonischen niet onder controle worden gehouden, kunnen ze de prestaties en betrouwbaarheid van generatoren en andere apparatuur negatief beïnvloeden.

  Een betrouwbare schatting van de harmonische impact van frequentieregelaars op het elektrische systeem van de mijnlocatie, in combinatie met het gebruiken van de optimale beperkingsmiddelen, helpt bij het voorkomen van de verborgen en vaak kostbare gevolgen van harmonische vervorming bij installaties.

  Alle VLT en VACON frequentieregelaars die voor installatie op mijnlocaties worden geleverd, zijn standaard uitgerust met een harmonischenfilter van de eerste orde met een DC-smoorspoel of netspoel. Waar nodig zijn er ook extra harmonischenfilters en andere oplossingen voor harmonischenreductie leverbaar, net als softwareprogramma's voor het berekenen van de benodigde harmonischenreductie.

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/mining-and-minerals/cost-saving-opportunities/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.88.156.58", "UserHostName": "3.88.156.58", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }