Specifieke koeltoepassingen

 •  

  Racks, packs en proceskoelers

  Danfoss frequentieregelaars worden gebouwd voor betrouwbaarheid. Met IP 65/66-bescherming zijn de frequentieregelaars goed beschermd tegen veeleisende bedrijfstoestanden en reinigingsprocessen, wat de systeembetrouwbaarheid verhoogt. Ingebouwd olieterugvoerbeheer voert de olie terug naar het carter en ook dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de systeembetrouwbaarheid. De functie kan automatisch worden geactiveerd, op verschillende manieren en onder diverse veeleisende omstandigheden.

  Specifieke compressorfuncties verlagen de capaciteit voordat de opvoerhoogte een kritische waarde bereikt, zodat het koelsysteem blijft werken. Dit maximaliseert de bedrijfstijd van het systeem en waarborgt de voedselveiligheid. Voedselveiligheid en procescontinuïteit kunnen tevens worden gewaarborgd doordat de frequentieregelaar ervoor zorgt dat de compressor blijft werken, ook tijdens kortstondige stroomstoringen.

  De Smart Logic Controller voorziet in intelligente capaciteitsregeling van compressoren met meerdere zuigers of schroefcompressoren om een verbeterede COP te realiseren.

  Condensors en verdampers/luchtbehandelingskasten

  Dankzij de mogelijkheid van een variabele condensatietemperatuur optimaliseert de VLT® Refrigeration Drive de COP door automatisch de condensatietemperatuur te verlagen en de verdampertemperatuur te verhogen op basis van schommelingen in de omgevingstemperatuur en de productwarmtebelasting. Deze functie optimaliseert de prestaties van het koelsysteem door de koelcapaciteit te vergroten bij een lager energieverbruik. De functie maakt het tevens mogelijk om minder compressoren te laten werken en slijtage te beperken.

  Danfoss frequentieregelaars verbeteren de atmosfeerregeling door het toerental van verdamperventilatoren te verlagen op basis van de procesbehoeften. Dit bespaart energie, beperkt verliezen en verbetert de betrouwbare opslag van bederfelijke waren zoals fruit, groenten en vleesproducten.

  Vier ingebouwde PID-regelaars met afzonderlijke terugkoppelingen en setpoints maken het gebruik van een externe regelaar overbodig. Ze kunnen voorzien in een terugkoppelingsregeling van drie externe apparaten, zoals dempers, afsluiters en andere randapparatuur, naast de terugkoppelingsregeling van de verdamperventilatormotor die op de frequentieregelaar is aangesloten. Dit optimaliseert de toegepaste kosten.

  Danfoss frequentieregelaars kunnen werken op basis van logische regels en terugkoppeling van sensoren, real-timefunctionaliteit en tijdgebonden acties. Hierdoor kan de frequentieregelaar zeer uiteenlopende functies regelen, zoals weekend- en werkdagbedrijf, cascade-P-PI voor temperatuurregeling en ventilatorriembewaking.

  Automatische energieoptimalisatie (AEO) levert een extra energiebesparing tot 5% op. Deze functie stemt de ingangsstroom af op het actuele motortoerental en de belasting, en neemt alleen het vermogen op dat nodig is om de motor te bekrachtigen en met de actuele belasting te werken. Dit voorkomt extra thermische verliezen in de motor.

  Met een rendement tot 99% en een werkelijke arbeidsfactor van meer dan 0,9 zijn Danfoss frequentieregelaars beduidend beter dan vergelijkbare toestellen. Verliezen van smoorspoelen en filters zijn al meegenomen in dit cijfer. Dit verlaagt niet alleen de directe energiekosten voor de frequentieregelaar zelf, maar ook de kosten voor koeling of het afvoeren van extra warmte.

  Pompen

  Een continue toevoer van water of glycol kan worden gewaarborgd in geval van lekkage of een defecte leiding. Zo wordt overbelasting bijvoorbeeld voorkomen door het toerental van de frequentieregelaar te verlagen en de toevoer voort te zetten bij een lager debiet.

  De functies Droogloopbeveiliging en Einde-curve hebben betrekking op situaties waarbij de pomp draait zonder de gewenste druk te creëren, bijvoorbeeld bij lekkage in een leiding. In deze situatie genereert de frequentieregelaar een alarm en schakelt hij de pomp uit of voert hij een andere voorgeprogrammeerde actie uit.

  Aanzienlijke energiebesparingen en lagere installatiekosten zijn mogelijk dankzij debietcompensatie in zowel ventilator- als pompsystemen. Een druksensor in de buurt van de ventilator of pomp biedt een referentie om de druk aan de uitlaatzijde van het systeem constant te houden. De frequentieomvormer past de drukreferentie voortdurend aan de systeemcurve aan.

  Een werkende pomp zal gewoonlijk meer energie verbruiken naarmate hij meer toeren maakt, op basis van een curve die wordt bepaald door de pomp en het ontwerp van de toepassing. De functie voor geen/weinig debiet detecteert situaties waarin de pomp veel toeren maakt maar niet volledig wordt belast. Dit kan erop wijzen dat de watercirculatie is gestopt, de pomp is drooggelopen of een leiding lekt. Een continue toevoer van vloeistof kan worden gewaarborgd in geval van lekkage of een defecte leiding. Zo wordt overbelasting bijvoorbeeld voorkomen door het toerental van de frequentieregelaar te verlagen en de toevoer voort te zetten bij een lager debiet.

  Automatische energieoptimalisatie (AEO) levert een extra energiebesparing tot 5% op. Deze functie stemt de ingangsstroom af op het actuele motortoerental en de belasting, en neemt alleen het vermogen op dat nodig is om de motor te bekrachtigen en met de actuele belasting te werken. Dit voorkomt extra thermische verliezen in de motor.

  Met een rendement tot 99% en een werkelijke arbeidsfactor van meer dan 0,9 zijn Danfoss frequentieregelaars beduidend beter dan vergelijkbare toestellen. Verliezen van smoorspoelen en filters zijn al meegenomen in dit cijfer. Dit verlaagt niet alleen de directe energiekosten voor de frequentieregelaar zelf, maar ook de kosten voor koeling of het afvoeren van extra warmte.

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/refrigeration/applications/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.88.156.58", "UserHostName": "3.88.156.58", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }