Subsegmenten in de sector water

 • Drinkwaterproductie

  Of u nu oppervlakte- of grondwater gebruikt voor de waterproductie, de VLT® AQUA Drive frequentieregelaar kan u helpen processen te optimaliseren en energie- en onderhoudskosten te besparen. Een typische toepassing is de besturing van bronpompen waarbij de ingebouwde geavanceerde bewaking van het minimale toerental zorgt voor voldoende smering om de pomp te beveiligen. U bespaart energie door de putten te selecteren op basis van de hoogte van het wateroppervlak. De VLT AQUA Drive wordt ook veel in de ontziltingsindustrie gebruikt voor het regelen van inlaat- en hogedrukpompen, alsmede van boosterpompen met betrekking tot de energierecuperatie.

  Drinkwaterdistributie 

  Binnen de watervoorziening is de distributie van drinkwater doorgaans verantwoordelijk voor de grootste energieverbruik. Tegelijkertijd is 25-50% lekkage niet ongebruikelijk. Door de waterdistributie in drukzones te verdelen, kan de gemiddelde druk vaak met 30-40% worden verlaagd. De VLT AQUA Drive wordt zeer veel toegepast ter ondersteuning van pompstations, om de druk in elk drukgebied te regelen. De in de toepassing geïntegreerde softwarefuncties, zoals de slaapmodus, de droogloopdetectie, de automatische energieoptimalisatie (AEO), de cascaderegeling, de automatische flowcompensatie en de Ramp-functies, vereenvoudigen de installatie. Ook maken ze de toepassing betrouwbaarder, verminderen ze het risico op waterslag en verminderen ze het energieverbruik.

  Irrigatie 

  Aangezien de toegang tot waterbronnen in sommige regio's steeds schaarser wordt, is efficiënte en duurzame irrigatie steeds belangrijker. Het draait allemaal om de levering van genoeg water om een maximale gewasopbrengst te realiseren zonder meer water en energie te verbruiken dan absoluut noodzakelijk is. De Danfoss frequentieregelaars passen de druk of het transportvolume aan de daadwerkelijke behoefte aan. De in de toepassing geïntegreerde softwarefuncties helpen om het leidingsysteem te beschermen door de drukverhoging te beperken en het energieverbruik te verminderen.

  Pompen die op zonne-energie draaien vormen de ultieme oplossing voor energiebesparingen en zijn zeer snel in opkomst. Danfoss Drives heeft voor dit doel een specifieke reeks omvormers ontwikkeld. Het VACON® assortiment omvat een speciaal ontworpen behuizing voor deze omgeving en geavanceerde software. Daardoor werkt de apparatuur zelfs wanneer wolken ten dele verhinderen dat het zonlicht de zonnepanelen bereikt.

  Kanalisering van afvalwater

  Energie-optimalisatie en SCADA-regeling van de afvalwaterkanalisatie is ook een snel opkomende trend. Wanneer u de geïntegreerde deragging-functie van de VLT AQUA Drive gebruikt, kunt u de pomp 15-30% efficiënter maken en de onderhoudskosten drastisch verlagen. De deragging-functie voorkomt dat het pomprendement afneemt door de kloksnelheid te verhogen en zorgt voor een langere interval tussen onderhoudsbeurten. Door de combinatie van een frequentieregelaar met een SCADA-systeem kunt u voorts de capaciteit in het kanaliseringsstelsel maximaal benutten ten opzichte van overlopend regenwater.      

  Waterzuiveringsinstallaties

  In waterzuiveringsinstallaties gaat het de laatste tijd vaak over bioraffinage en voorzieningen voor de terugwinning van waterbronnen. Daarbij wordt algemeen aanvaard dat afvalwater moet worden gezien als een bron waaruit men energie en waardevolle hulpbronnen kan winnen. In een aantal zeer geavanceerde gevallen dekt de energieproductie uit het waterzuiveringsproces (zelfs zonder toevoeging van externe koolstofbronnen) niet alleen de vraag van de installatie zelf, maar ook de energiebehoeften van de drinkwaterproductie en -distributie en van het pompen van afvalwater. Met andere woorden: de gehele watercyclus kan worden gezien als energieneutraal.

  Een voorwaarde voor energieneutraliteit is dat er voor alle draaiende werktuigen een besturing aanwezig is in de vorm van een frequentieregelaar, zodat de computergestuurde installatie zich kan aanpassen aan de veranderende belasting. Doorgaans wordt 30-60% van de energie gebruikt in het biologische proces; besturing met een frequentieregelaar kan het energieverbruik in veel gevallen verminderen met 20-40%. Beheersing van de slibleeftijd via de bediening van de RAS-pompen is net zo belangrijk voor het beperken van het energieverbruik en ook om 'verbrande' koolstof te voorkomen in de vergister, die koolstof nodig heeft voor het genereren van gas voor de energieproductie. De VLT AQUA Drive wordt in een aantal zeer geavanceerde installaties gebruikt. Belangrijke selectiecriteria daarbij waren het hoge rendement van de frequentieregelaar, de grotere betrouwbaarheid en het bedieningsgemak.

  Industrieel water en afvalwater

  Veel sectoren zien het belang in van een schone en stabiele watervoorziening en van het benutten van mogelijkheden om aanzienlijke kostenbesparingen te boeken bij het transport van afvalwater. Sommige sectoren koersen zelfs af op geen of bijna geen watergebruik. Wat betreft schoon water vereist dit de toepassing van geavanceerde waterzuiveringstechnologieën, zoals RO en ultrafiltrering. De VLT AQUA Drive helpt de betrouwbaarheid van het proces te verbeteren en kosten te besparen. Wat betreft de verwerking van afvalwater is de trend vergelijkbaar met de visie van de gemeenten: afvalwater moet worden gezien als een bron voor de winning van energie en andere hulpbronnen.

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/water-and-wastewater/sub-segments/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.88.156.58", "UserHostName": "3.88.156.58", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }