Hybridisatie

 • Betere prestaties door betere benutting van energie 

  Hybridisatie in vogelvlucht

  Volgens een eenvoudige, ruime definitie is sprake van hybridisatie wanneer in een systeem meerdere energiebronnen samenwerken om een taak uit te voeren

  De bekendste hedendaagse vorm van hybridisatie zijn waarschijnlijk de hybride voertuigen waarbij een conventionele interneverbrandingsmotor wordt gecombineerd met een elektrisch systeem, waardoor een ‘hybride’ aandrijving ontstaat. In dit geval biedt hybridisatie de volgende voordelen: brandstofbesparing, betere prestaties en lagere emissies.

  Volgens de normen van Danfoss Drives is de definitie van hybridisatie als volgt: het introduceren van een methode om energie op te slaan in een systeem. Hybride oplossingen worden hoofdzakelijk om de volgende drie redenen toegepast:

  • Om de kapitaaluitgaven (CAPEX) te verminderen of uit te stellen
   - voorkomt overdimensionering van een systeem
   - maakt het mogelijk infrastructuurinvesteringen uit te stellen

   Bij een surplus kan het overschot aan energie in het hybride systeem worden opgeslagen. Wanneer de vraag hoog is, kan de opgeslagen energie opnieuw worden gebruikt als aanvullende energiebron;
  • Om de bedrijfskosten (OPEX) te verminderen
   - verbetert het systeemrendement
   - verbetert de beschikbaarheid van het systeem

  Hybride systemen maken het mogelijk het systeemrendement te verhogen en stroomonderbrekingen als gevolg van instabiliteit van het elektriciteitsnet te voorkomen;
  Verminder stilstand van het systeem door de weerstand te verhogen in geval van kwaliteitsproblemen met de voeding.

   

  Voornaamste voordelen van energieopslag 

  De opslag van energie verbetert de stabiliteit van energieproductiesystemen door pieken in de geproduceerde energie op te vangen, de productie en het verbruik van energie los te koppelen en te zorgen voor reservecapaciteit in noodgevallen. 

  Naar verwachting zal het gebruik van hybride systemen in tal van bedrijfstakken op het vasteland en op zee aanzienlijk toenemen, met name als gevolg van de dalende prijzen van accu’s en de toenemende energiedichtheid.

  Hybride oplossingen van Danfoss Drives:  

  Energieopslag wordt vaak gezien als randvoorwaarde om hernieuwbare energie in de elektriciteitswinning te kunnen integreren. Danfoss breidt de mogelijkheden op het gebied van energieopslag echter uit en werkt aan oplossingen die mede gericht zijn op de optimalisatie van het energieverbruik. Door machines en processen uit te rusten met systemen voor energieopslag is het mogelijk de energiekwaliteit aanzienlijk te verbeteren, en de prestaties en het algehele rendement naar een hoger niveau te brengen. 

  Danfoss Drives producten voor hybridisatie zijn voor tal van toepassingen geschikt.

  Integratie van hernieuwbare energiebronnen

  • Voorspellen van energieopbrengst
  • Opvangen van pieken
  • Ontkoppelen van energieproductie en -verbruik
  Stabiliteit van het elektriciteitsnet – nevendiensten
  • Frequentieregeling/traagheidsemulatie
  • Reservecapaciteit
  • Overbelastbaarheid/boosting
  • Snel starten/reageren
  Micronetten
  • Piekvermogencompensatie op het niveau van onderstations
  • Reservecapaciteit in geval van storingen
  Rendement
  • Optimalisatie van energieproductie met behulp van diesel- en aardgasgeneratoren
  • Optimalisatie van energieverbruik in de maritieme sector
  • Voorkomen van transmissieverliezen
  Milieu
  • Schone energie in havens
  • Ontkoppelen van energieproductie en -verbruik, integratie van hernieuwbare energiebronnen
  Beschikbaarheid van elektriciteit
  • Ononderbroken energievoorziening voor bijvoorbeeld telecommunicatie, luchthavens en ziekenhuizen

  Bouw en mijnbouw op het vasteland 

  • Lokale energieproductie, doorgaans met dieselgeneratoren, optimalisatie tijdens bedrijf met behulp van accu’s
  • Hybridisatie van machines

  Kenmerken en voordelen van de hybride oplossingen van Danfoss 

  One-stop shop 
  Lagere aanschafkosten - Lucht- en vloeistofgekoelde frequentieregelaars, AFE’s, NFE’s, DC/DC-omvormers , netomvormers, DC-modules en onderdelen kunnen van één leverancier worden betrokken.

  Groot vermogensbereik
  Minder verschillende varianten – Er zijn oplossingen leverbaar voor toepassingen in een kW- tot MW-bereik.

  Modulaire oplossingen 
  Het DC-bussysteem is gebaseerd op de vermogensmodules van het VACON® NXP-platform en kan daardoor moeiteloos worden geconfigureerd.

  Groot spanningsbereik
  Grotere flexibiliteit – Door toepassing van een DC/DC-omvormer kan worden gewerkt met tal van gangbare accubanken met verschillende spanningen.

  Flexibel
  Eenvoudig op te waarderen – Het eenvoudig uit te breiden VACON® NXP-platform staat garant voor een grote systeemflexibiliteit met lage bijkomende investeringen.

  Schaalbaar
  De oplossingen kunnen worden opgeschaald om tegemoet te komen aan toekomstige vereisten ten aanzien van nieuwe energiebronnen of aanvullende opslag, of aan de stijgende vraag.

  Onderhoudsvriendelijk
  Lagere investeringen – Doordat gebruikgemaakt wordt van dezelfde VACON® NXP-hardwareconfiguraties hoeven de onderhoudsteams praktisch geen bijkomende training te volgen.

  Kennis van de sector en de toepassingen
  Duurzaam – Vloeistof- en luchtgekoelde oplossingen op basis van diepgaande kennis van toepassingen voor de meest veeleisende sectoren.

  Open aanpak
  Snellere vermarkting – Er zijn talrijke toepassingen verkrijgbaar op basis waarvan oplossingen op maat kunnen worden samengesteld.

  Partnerschap
  Samen staan we sterker – De systeemintegrators werken samen met een leverancier die baat heeft bij hun succes.

   Hybride configuraties :

  Er zijn twee belangrijke benaderingen om een energie-opslagsysteem aan een toepassing toe te voegen: 
  - rechtstreeks via een netomvormer op het AC-net aangesloten energieopslag
  - tussen DC-tussenkring en energieopslag aangelsoten DC/DC-omvormer.

  Beide hebben hun voordelen afhankelijk van de toepassing.


  Rechtstreeks via een netomvormer op het AC-net aangesloten energieopslag

  Dit beperkt het aantal onderdelen en de afmetingen van het systeem en verbetert het rendement.

   Tussen DC-tussenkring en energieopslag aangesloten DC/DC-omvormer

  Hierdoor worden het lastvermogen en/of de energieondersteuning dicht bij de afnemer gebracht, is het mogelijk verschillen in de opslagspanning/-technologie op elkaar af te stemmen, worden de uitbreidingsmogelijkheden vergroot en kan het accupakket naar behoefte worden vervangen.

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/knowledge-center/hybridization/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "3.88.156.58", "UserHostName": "3.88.156.58", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }