Seminar

 • Energie besparen met uw industriële waterzuivering

  3 grote partijen slaan hun handen ineen; KSB, Endress+Hauser én Danfoss gaan u helpen energie te besparen met uw industriële waterzuivering; met andere woorden uw waterzuivering energie-efficiënt te maken.

  Op 6 februari 2018 organiseren wij een interessante themadag waarbij wij u gezamenlijk informeren over besparingspotentieel en waarbij u de mogelijkheid hebt om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Wij bieden u tevens volop de ruimte voor het stellen van vragen of voor een persoonlijk gesprek met één van onze collega's.

  Hiervoor hebben wij een toplocatie (Philips stadion Eindhoven) uitgekozen.

  Is uw interesse gewekt? U kunt u nu inschrijven:

  Dinsdag 6 februari 2018 - Philips Stadion Eindhoven


  Het programma ziet er als volgt uit (in de kolom rechts vindt u meer informatie over de lezingen en hotspots):

  12.00 - 12.45Ontvangst met lunch
  12.45 - 13.15Welkom en introductie
  13.15 - 13.45Lezing Danfoss: Energieneutrale Water en Afvalwater installaties. 
   Spreker: Ruud Versluis, Sales Engineer Water
  13.45 - 14.15Lezing Endress+Hauser: Welke analysemetingen leveren geld op in een AWZI? 
   Spreker: Bart Küpers, Industriemanager Water
  14.15 - 14.45Pauze
  14.45 - 15.15Lezing KSB: Energieoptimalisatie van pompsystemen
   Spreker: Bert den Hollander, Groepsleider engineering
  15.15 - 16.45Hotspots - wisselend
   Danfoss: Aandrijvingen in afvalwater en DrivePro Services
   Endress+Hauser: Jaarlijkse controle van uw effluentmeter
   KSB: Kunnen sensoren bijdragen aan efficiëntieverbetering van pompinstallaties?
  16.45 - 17.00Afsluiting seminar
  17.00 - 17.45Borrel en rondleiding stadion
  17.45 - 20.00Dinerbuffet

    

       
                       
                       
                       
    
    
    

 • Inhoud Lezingen en Hotspots

  Lezing Danfoss: Energieneutrale water- en afvalwaterinstallaties

  Hoe krijgen we de afvalwaterinstallaties zo efficiënt mogelijk?
  Aan de hand van sprekende referenties uit de communale afvalwaterbehandeling en insites wordt het proces in grote lijnen beschreven. Waar en hoe kan energieoptimalisatie en procesoptimalisatie zorgen voor een minimaal energieverbruik en een maximale energieproductie. Frequentie-omvormers spelen hierbij een belangrijke rol en zijn aanwezig op nagenoeg alle aandrijvingen. Voor verdere systeemoptimalisatie d.m.v. DrivePro Services kan proactief een hogere productiviteit, prestatie en up-time gerealiseerd worden.
  Spreker: Ruud Versluis, Sales Engineer Water - Danfoss Drives

  Hotspot:
  Aandrijvingen in Afvalwater en DrivePro Services Portfolio
  Wat zijn de ontwikkelingen en mogelijkheden om de elektrische aandrijvingen proactief te beschermen tegen onverwachte uitval en verbeteren van de prestaties?
  Sprekers: Ruud Versluis en Mads Warming, Global Director Water & Waste Water - Danfoss

  Lezing Endress+Hauser: Welke analysemetingen leveren geld op in een AWZI?

  De AWZI is nog wel eens de sluitpost van een fabriek. Dan is het vaak lastig om daar geld in te investeren, er wordt namelijk geen productie gedraaid. Maar er kan wel degelijk geld verdiend worden! Bijvoorbeeld door analysemeters op juiste plekken te plaatsen in bijvoorbeeld het influent, actiefslibbassin, effluent of in een indikker. Bijvoorbeeld TOC, opgelost zuurstof of een slibspiegelmeting. Welke meter waar en waarom geld verdient, wordt tijdens deze presentatie toegelicht.
  Spreker: Bart Küpers, Industriemanager Water – Endress+Hauser

  Hotspot
  Jaarlijkse controle van uw effluentmeter
  Vanuit overheidswege is bepaald dat flowmeters in effluentleidingen van een AWZI periodiek inline gekalibreerd en geverifieerd moeten worden. Door middel van de innovatieve kalibratie- en onderhoudsoplossingen bent u zeker dat u aan de eisen voldoet. Bovendien kunt u uw kosten en tijd besparen.
  Spreker: Bart Küpers

  Lezing KSB: Energieoptimalisatie van pompsystemen

  Energie-efficiëntie staat in alle delen van de samenleving volop in de belangstelling. En terecht, want producten en systemen die energie-efficiënt werken, zorgen niet alleen voor forse besparingen, maar dragen ook bij aan een verbeterde doelmatigheid én een gezonder milieu. KSB speelt daarop in met een compleet energie-efficiëntieconcept: FluidFuture. Met vijf op elkaar afgestemde bouwstenen wordt het rendement van pompen, afsluiters en systemen geoptimaliseerd en besparingsmogelijkheden geïdentificeerd en benut. Het resultaat? Een installatie die gunstiger, efficiënter en langer in bedrijf is! Besparingen van meer dan 40% op het energieverbruik van pompen zijn in de praktijk geen uitzonderingen.
  Spreker: Bert den Hollander, Groepsleider engineering - KSB Nederland BV


  Hotspot
  Kunnen sensoren bijdragen aan efficiëntieverbetering van pompinstallaties?
  Door het gebruik van meer sensoren kunnen regelingen geoptimaliseerd worden en kan de werking van een pompsysteem geoptimaliseerd worden.
  Rond het thema Smart Industries zijn op dit gebied en daarnaast ook op het gebied van onderhoud ontwikkelingen te verwachten.
  Cloud toepassingen en kunstmatige intelligentie worden ook voor pompsystemen beschikbaar.
  Wat is uw mening, wordt dit realiteit of is dit utopie?
  Spreker: Bert den Hollander

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/knowledge-center/seminar/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.167.216.239", "UserHostName": "54.167.216.239", "UserLanguages": null }